Inkubaattorin huolto {CO2}

Inkubaattorin huolto, kalibrointi ja validointi palveluna Intermediltä. Inkubaattorin huollossa tehtävästä mittauksesta toimitetaan aina kattava huoltodokumentaatio. Tarjoamme ISO-laatusertifioitua ja kustannustehokasta laboratoriolaitteiden huoltopalvelua lähes 30 vuoden kokemuksella.

Inkubaattori huolto, asennus, kalibrointi, korjaus, alkuperäiset varaosat ja suodattimet. Käytämme kaikissa huolloissa jäljitettävästi kalibroituja, moderneja mittalaitteita.

Pyydä huoltotarjous

Huoltotilaukset

huolto(at)intermed.fi

Tiedustelut

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Inkubaattori {huoltopalvelut}

 • Määräaikaishuollot
 • Huollot
 • Vikakorjaukset
 • Kalibroinnit
 • Validoinnit
 • Laitesiirrot
 • Asennukset
 • Varaosat

Inkubaattorin huolto {CO2}

Huollossa inkubaattori kalibroidaan. Kalibroinnilla varmistetaan inkubaattorin lämpötila ja kosteus sekä hiilidioksidi -ja happipitoisuus.

Määräaikaishuollon yhteydessä (kalibroinnin lisäksi) laitteen kaikki toiminnot tarkastetaan ja suodattimet vaihdetaan.

Säännöllisesti tehtynä määräaikaishuolto ennaltaehkäisee mahdolliset vikatilanteet ja turvaa, että laite täyttää laboratorion omat laatuvaatimukset.

Inkubaattorin huolto on tärkeää suorittaa säännöllisesti. Vain säännöllisellä huollolla voidaan varmistaa, että laite toimii valmistajan määrittelemällä tavalla ja olosuhteet kaapin sisällä ovat optimaaliset.

Osassa inkubaattoreita ei ole hiilidioksidioptiota, joissain taas ei tarvita sterilointiominaisuutta. Mikäli inkubaattorissa on hiilidioksiditoiminnot, on laite yleensä liitetty linjastoon tai sen läheisyydessä on erillinen hiilidioksidipullo.

Pyydä laitekohtaisesti lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

CO2-inkubaattorin huolto | Intermed Oy

CO2 inkubaattori kalibrointi {sisältää seuraavien suureiden mittaukset ja säädön}

 • Lämpötila
 • Happi
 • Hiilidioksidi
 • Kosteus (1-8 mittapistettä)

CO2 inkubaattori {yleiset asetukset}

 • Lämpötila 37 °C
 • CO2-taso 5 %
 • Kosteus 90 – 95 %

(asetuksia räätälöidään asiakaskohtaisesti, asiakkaan käyttötarkoituksen mukaisesti)

Inkubaattorit huoltomme piirissä

» Thermo Forma CO2 inkubaattori

 • Steri-Cycle
 • Steri-Cycle i160
 • Steri-Cycle i250
 • Steri-Cult

» Thermo Heracell CO2 inkubaattori

 • Heracell 150i
 • Heracell 240i
 • Heracell VIOS 160i
 • Heracell VIOS 250i

Lisätietoa soluviljelykaapin kalibroinnista {CO2 inkubaattori}

Kalibroinnissa soluviljelykaapin lämpötila mitataan yhdestä tai useammasta pisteestä. Lisäksi mitataan kaapissa vallitseva kosteus ja CO2 pitoisuus sekä testataan kaapin tasaantumisaikaa eli aika, joka kuluu kaapin oven avaamisesta asetettujen arvojen palaamiseen standardin määrittelemälle tasolle.

Mittaamalla lämpötila useasta eri mittapisteestä voidaan todentaa, että lämpö jakautuu tasaisesti koko kaappiin. Mitattaessa hiilidioksidia, varmistetaan kaasun syötön toimivuus.

Mikäli kalibroinnin aikana asetettuja arvoja ei saavuteta, kaappia säädetään ja se kalibroidaan uudelleen, kunnes asetetut arvot saavutetaan.

Kalibrointiin onkin hyvä varata riittävästi aikaa. Kaapin olosuhteiden tasaantuminen ja mittaaminen vaativat oman aikansa. Jokaisen säädön jälkeen mittaukset on suoritettava uudelleen.

ISO-laatusertifioitua & kattavaa huoltopalvelua lähes 30 vuoden kokemuksella

Olemme kotimainen ISO-laatusertifioitu huoltoyritys.  Olemme tarjonneet laadukasta huoltopalvelua jo lähes 30 vuotta.

Suomen suurimpana yksityisenä laboratorio- ja lääkintälaitehuoltoja tarjoavana yrityksenä lupaamme lyhyet vasteajat ja joustavan palvelun valtakunnallisesti. Neljän toimipisteemme kautta (Vantaa, Tampere, Kuopio, Oulu) huoltoverkostomme kattaa koko Suomen. Kokeneet huoltoinsinöörimme ovat tehdaskoulutettuja ammattilaisia. Kaikki huollot tehdään laitevalmistajien määrittelemien ohjeiden mukaisesti.

Huollon voi tilata myös yksittäin, ilman huoltosopimusta. Sopimuksella tai ilman, pystymme tarjoamaan huoltoihin kilpailukykyisen hinnoittelun. Timant huoltoyhteistyöverkoston kautta tarjoamme laadukasta ja kustannustehokasta huoltopalvelua myös Pohjoismaissa ja Euroopassa. Huoltotilaukset niin Suomeen kuin ulkomaille hoituvat joustavasti Intermedin asiakaspalvelupisteen kautta.

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

Lataa laatusertifikaattimme oman laatujärjestelmänne jatkeeksi: Intermed_laatusertifikaatti.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Intermed Oy tarjoaa riippumatonta, laatusertifioitua ja kustannustehokasta huoltopalvelua laboratorio-, lääkintä- sekä välinehuollon laitteisiin koko Suomen alueella. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja