Inkubaattori huolto {CO2}

Inkubaattori huolto, kalibrointi ja validointi palveluna Intermediltä. ISO-laatusertifioitu ja kustannustehokas inkubaattoreiden huoltopalvelu lähes 30 vuoden kokemuksella. Jokaisesta huollosta toimitetaan kattava huoltodokumentaatio. Kaikki palvelut myös ilman huoltosopimusta. Lue lisää ja pyydä tarjous.

Käytämme kaikissa inkubaattoreiden huolloissa jäljitettävästi kalibroituja, moderneja mittalaitteita.

Pyydä huoltotarjous

Huoltotilaukset

huolto(at)intermed.fi

Tiedustelut

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Inkubaattoreiden huoltopalvelut

 • Määräaikaishuollot
 • Huollot
 • Vikakorjaukset
 • Kalibroinnit
 • Validoinnit
 • Laitesiirrot
 • Asennukset
 • Varaosat

Miksi inkubaattori vaatii säännöllistä huoltoa?

Inkubaattorin huolto on tarpeellista tehdä säännöllisesti, jotta

 • Inkubaattori täyttää laboratorion laatuvaatimukset
 • Inkubaattori toimii valmistajan määrittelemällä tavalla
 • Olosuhteet inkubaattorikaapin sisällä ovat optimaaliset
 • Vikatilanteita ei pääse syntymään (vikatilanteiden ennaltaehkäisy)

Huollossa mitataan ja säädetään inkubaattorin:

 • Lämpötila
 • Happi
 • Hiilidioksidi (CO2 mittaus)
 • Kosteus

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

Inkubaattorin huoltovaihtoehdot

Kalibrointihuolto

Kalibrointihuollossa laite mitataan ja varmistetaan inkubaattorin:

 • Lämpötila
 • Kosteus
 • Hiilidioksidipitoisuus
 • Happipitoisuus

Määräaikaishuolto

Määräaikaishuollossa tehdään kalibroinnin lisäksi seuraavat toimenpiteet:

 • Toimintojen tarkastus
 • Suodattimien vaihto

Vikakorjaus

Vikakorjaus on aina erillinen toimenpide, joka voidaan tehdä erikseen tai huollon yhteydessä:

 • Mikäli laite on vikaantunut, tulee laitteelle aina tilata vikakorjaus
 • Huoltoa tai määräaikaishuoltoa ei voida suorittaa, ennen kuin laite on korjattu
 • Mainitse aina huoltotilauksen yhteydessä, mikäli laite tarvitsee myös vikakorjauksen

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

Mitä inkubaattorin huollossa tehdään?

Inkubaattorin huollossa laite kalibroidaan ja suoritetaan tarpeelliset mittaukset.

Kalibroinnilla myös varmistetaan, että lämpö jakautuu tasaisesti inkubaattorikaapin sisällä. Lämmön tasainen jakautuminen todennetaan tekemällä lämpömittaus useasta eri mittapisteestä. Kaikissa mittauksissa käytetään jäljitettävästi kalibroituja, moderneja mittalaitteita.

Inkubaattorin huollossa testataan myös inkubaattorikaapin tasaantumisaika. Tasaantumisaika tarkoitaa aikaa, joka kuluu asetettujen arvojen palautumiseen standardin määrittelemälle tasolle, kun inkubaattorin ovi avataan ja suljetaan. Mitattaessa inkubaattorikaapin hiilidioksidipitoisuutta (CO2 mittaus), varmistetaan samassa yhteydessä myös kaasun syötön toimivuus.

Inkubaattorikaapin mittaukset ja olosuhteiden tasaantuminen vievät aikaa. Mikäli kalibroinnin aikana mittauksille asetettuja arvoja ei saavuteta, inkubaattori säädetään ja kalibroidaan uudelleen niin monta kertaa, kunnes sille asetetut arvot saavutetaan.

Koska jokaisen säädön jälkeen mittaus on suoritettava uudelleen, tulee inkubaattorin kalibrointiin varata aina riittävästi aikaa.

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

Inkubaattoreiden yleiset asetukset

 • Lämpötila 37 °C
 • CO2-taso 5 %
 • Kosteus 90 – 95 %
CO2-inkubaattorin huolto | Intermed Oy

Asetuksia voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti, asiakkaan oman käyttötarkoituksen mukaisesti.

Inkubaattoreiden huoltopalvelua lähes 30 vuoden kokemuksella

Olemme kotimainen ISO-laatusertifioitu huoltoyritys.  Olemme tarjonneet korkealaatuista huoltopalvelua inkubaattoreille jo lähes 30 vuotta.

Suomen suurimpana yksityisenä laboratorio- ja lääkintälaitehuoltoja tarjoavana yrityksenä pystymme lupaamaan lyhyet vasteajat ja joustavan palvelun valtakunnallisesti. Neljän toimipisteemme kautta (Vantaa, Tampere, Kuopio, Oulu) huoltoverkostomme kattaa koko Suomen.

Kokeneet huoltoinsinöörimme ovat tehdaskoulutettuja ammattilaisia. Kaikki huollot tehdään laitevalmistajien määrittelemien ohjeiden mukaisesti.

Huollon voi tilata myös yksittäin, ilman huoltosopimusta. Sopimuksella tai ilman, pystymme tarjoamaan huoltoihin kilpailukykyisen hinnoittelun. Timant huoltoyhteistyöverkoston kautta tarjoamme laadukasta ja kustannustehokasta huoltopalvelua myös Pohjoismaissa ja Euroopassa. Huoltotilaukset niin Suomeen kuin ulkomaille hoituvat joustavasti Intermedin asiakaspalvelupisteen kautta.

Lataa laatusertifikaattimme oman laatujärjestelmänne jatkeeksi.

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme.

Inkubaattorit huoltomme piirissä

» Thermo Forma CO2 inkubaattori

 • Steri-Cycle
 • Steri-Cycle i160
 • Steri-Cycle i250
 • Steri-Cult

» Thermo Heracell CO2 inkubaattori

 • Heracell 150i
 • Heracell 240i
 • Heracell VIOS 160i
 • Heracell VIOS 250i

Inkubaattorin hiilidioksidioptio

Kaikissa inkubaattoreissa ei ole hiilidioksidioptiota, joissain taas ei tarvita sterilointiominaisuutta.

Mikäli inkubaattorissa on hiilidioksiditoiminnot, on laite yleensä liitetty linjastoon tai sen läheisyydessä on erillinen hiilidioksidipullo.

Pyydä tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Intermed Oy tarjoaa riippumatonta, laatusertifioitua ja kustannustehokasta huoltopalvelua laboratorio-, lääkintä- sekä välinehuollon laitteisiin koko Suomen alueella. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja