Sähköturvallisuusmittaus

Laboratorio- tai lääkintälaitteen sähköturvallisuusmittaus ja toiminnantarkastus yhteen tai useampaan laitteeseen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Suoritamme sähköturvallisuusmittaukset sähköturvallisuusstandardien mukaisesti sekä käyttöturvallisuustarkastukset ja laiteen yleisen toiminnan tarkastuksen asiakkaan koko laitekantaan.

Tilaa sähköturvallisuusmittaus

Huoltotilaukset

huolto(at)intermed.fi

Pyydä tarjous

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Voitte myös halutessanne tilata pelkän sähköturvallisuusmittauksen ja/tai toiminnantarkastuksen laitteellenne. Riippuen laitteesta ja valmistajan määrittelemästä huolto-ohjelmasta tämä voi olla riittävä toimenpide. Lisätietoa tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

Sähköturvallisuusmittauksia tiedustelevat usein mm. lääkärikeskukset, sairaanhoitopiirit ja laboratoriot joiden lääkintälaitteiden ammattimaisina käyttäjinä tulee huolehtia laitekannan turvallisuudesta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) ja Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet, toistuva ja korjauksen jälkeinen testaus (SFS-EN 62353) mukaisesti.

Pyydä tarjous

Laitteille joille ei ole huolto-ohjelmaa, mutta joita käytetään potilaskäytössä ja jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaraa tulisi tehdä sähköturvallisuusmittaus säännöllisin väliajoin.

Pyydä tarjous sähköturvallisuusmittauksista ja laitetarkastuksista asiakaspalvelustamme.

Tarjousta varten on hyvä kartoittaa mitattavien laitteiden määrä, merkki/malli ja sijainti yksikössänne/yksiköissänne.

Sähköturvallisuusmittauksissa, sekä myös muussa toiminnassamme käytössä olevat mittalaitteemme ovat jäljitettävästi kalibroituja.

Sähköturvallisuusmittaus

Määräaikaishuollon välttämättömyys vs. käyttökunnon tarkastus?

Lääkintälaitekäytössä oleville laitteille on kuitenkin usein valmistajan määrittelemä erillinen huolto-ohjelma, joka tulee suorittaa sähköturvallisuusmittausten ja käyttökunnon tarkastusten lisäksi. Näin varmistetaan, että laite toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti. Huollon yhteydessä lääkintälaitteen kuluvat ja/tai likaantuvat osat vaihdetaan ja sille tehdään tarvittavat – laitevalmistajan määrittelemät testit laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Näin myös lääkintälaitteen käyttöikää pidennetään.

Lue lisää

Laboratoriolaitteille tulee  tehdä valmistajan määrittelemät tarkastukset, jotta laitteen oikea toiminta ja tutkimustulosten oikeellisuus voidaan varmistaa. Laitteen suorituskyky mitataan jäljitettävin standardein, laitetta säädetään tarvittaessa. Laitteista vaihdetaan huollon yhteydessä yleensä kuluvat osat ja laite puhdistetaan ja tarkastetaan.

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme,  josta saa lisätietoa siitä mille laitteille riittää pelkkä sähköturvallisuusmittaus ja tai käyttökunnon tarkastus ja mihin on hyvä suorittaa valmistajan määrittelemä määräaikaishuolto. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään myös kaikissa muissa teitä askarruttavissa asioissa.

Yleistä tietoa sähköturvallisuusmittauksista ja käyttökunnon tarkastuksista sekä määräaikaishuolloista

Lääkintälaitteiden turvallisuutta käsitellään Euroopan Unionin antamissa direktiiveissä (SFS-EN 62353), joissa mainitaan, että lääkintälaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on varmistuttava siitä, että niiden käyttö ei aiheuta potilaan, asentajien tai muiden laitetta käyttävien terveydentilalle tai turvallisuudelle vaaraa.

Lue lisää

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) antaa ohjeita ammattimaisen käyttäjän vaatimuksia. Sieltä löytyy ohjeistusta siihen, että laitteen säädössä, ylläpidossa ja huollossa tulee noudattaa valmistajan ohjeistusta ja yleisesti asianmukaisia toimintamalleja. Lisäksi laitteen asennuksen, huollon ja korjauksen saa suorittaa henkilö, jolla on riittävästi asiantuntemusta ja ammattitaitoa.

Intermed asiakaspalvelu

Ota yhteyttä. Ystävällinen henkilökuntamme palvelee sinua mielellään.

  • Sähköturvallisuusmittauksen tilaus: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
  • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake
  • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100

Laboratorio- ja lääkintälaitteiden huoltomme on laatusertifioitu (ISO9001:2015). Asiakkaalle annetaan työstä asianmukainen, laiteyksilöity raportointi. Pidämme puolestanne myös laiterekisteriä eli saatte aina tarvittaessa huoltodokumentoinnin käyttöönne.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja