Sähköturvallisuusmittaus

Laboratorio- tai lääkintälaitteen sähköturvallisuusmittaus ja toiminnantarkastus yhteen tai useaan laitteeseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Pyydä tarjous asiakaspalvelustamme.

Suoritamme sähköturvallisuusmittaukset sähköturvallisuusstandardien mukaisesti ja käyttöturvallisuustarkastukset sekä laitteiden yleisen toiminnan tarkastukset asiakkaan koko laitekantaan.

Pyydä huoltotarjous

Huoltotilaukset

huolto(at)intermed.fi

Pyydä tarjous

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Sähköturvallisuusmittaus säännöllisin väliajoin

Potilaskäytössä ilman huolto-ohjelmaa käytettäville laitteille, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tulee tehdä sähköturvallisuusmittaus säännöllisin väliajoin.

Pyydä tarjous sähköturvallisuusmittauksista ja laitetarkastuksista asiakaspalvelustamme.

Tarjousta varten on suositeltavaa kartoittaa kaikkien mitattavien laitteiden määrä, merkki/malli ja sijainti yksikössänne/yksiköissänne.

Niin sähköturvallisuusmittauksissa kuin kaikessa muussa toiminnassamme käytämme aina uusinta tekniikkaa edustavia jäljitettävästi kalibroituja mittalaitteita.

Sähköturvallisuusmittaus

Ammattimainen käyttäjä & sähkölaitteiden turvallisuus

Sähköturvallisuusmittauksia tiedustelevat usein esimerkiksi lääkärikeskukset, sairaanhoitopiirit ja laboratoriot. Heidän, lääkintälaitteiden ammattimaisina käyttäjinä, tulee huolehtia laitekannan turvallisuudesta lakien ja säännösten mukaisesti.

Riippuen laitteesta ja valmistajan määrittelemästä huolto-ohjelmasta, sähköturvallisuusmittaus ja/tai toiminnantarkastus voi olla riittävä toimenpide. Pyydä laitekohtaista lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Lääkintälaitteiden määräaikaishuollon välttämättömyys vs. käyttökunnon tarkastus?

Lääkintälaitekäytössä oleville laitteille on kuitenkin usein valmistajan määrittelemä erillinen huolto-ohjelma, joka tulee suorittaa sähköturvallisuusmittausten ja käyttökunnon tarkastusten lisäksi. Näin varmistetaan, että laite toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti.

Huollon yhteydessä lääkintälaitteen kuluvat ja/tai likaantuvat osat vaihdetaan ja sille tehdään tarvittavat – laitevalmistajan määrittelemät testit laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Näin myös lääkintälaitteen käyttöikää pidennetään.

Lue lisää

Laboratoriolaitteille tulee  tehdä valmistajan määrittelemät tarkastukset, jotta laitteen oikea toiminta ja tutkimustulosten oikeellisuus voidaan varmistaa. Laitteen suorituskyky mitataan jäljitettävin standardein, laitetta säädetään tarvittaessa. Laitteista vaihdetaan huollon yhteydessä yleensä kuluvat osat ja laite puhdistetaan ja tarkastetaan.

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme,  josta saa lisätietoa siitä mille laitteille riittää pelkkä sähköturvallisuusmittaus ja tai käyttökunnon tarkastus ja mihin on hyvä suorittaa valmistajan määrittelemä määräaikaishuolto. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään myös kaikissa muissa teitä askarruttavissa asioissa.

Tietoa lääkintälaitteiden sähköturvallisuusmittauksista, käyttökunnon tarkastuksista ja määräaikaishuolloista

Lääkintälaitteiden turvallisuutta käsitellään Euroopan Unionin antamissa direktiiveissä (SFS-EN 62353), joissa mainitaan, että lääkintälaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on varmistuttava siitä, että niiden käyttö ei aiheuta potilaan, asentajien tai muiden laitetta käyttävien terveydentilalle tai turvallisuudelle vaaraa.

Lue lisää

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) antaa ohjeita ammattimaisen käyttäjän vaatimuksia. Sieltä löytyy ohjeistusta siihen, että laitteen säädössä, ylläpidossa ja huollossa tulee noudattaa valmistajan ohjeistusta ja yleisesti asianmukaisia toimintamalleja. Lisäksi laitteen asennuksen, huollon ja korjauksen saa suorittaa henkilö, jolla on riittävästi asiantuntemusta ja ammattitaitoa.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Ota yhteyttä. Ystävällinen henkilökuntamme palvelee sinua mielellään.

  • Sähköturvallisuusmittauksen tilaus: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
  • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake
  • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100

Laboratorio- ja lääkintälaitteiden huoltomme on laatusertifioitu (ISO9001:2015). Asiakkaalle annetaan työstä asianmukainen, laiteyksilöity raportointi. Pidämme puolestanne myös laiterekisteriä eli saatte aina tarvittaessa huoltodokumentoinnin käyttöönne.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja