Sähköturvallisuusmittaus

Tilaa Intermed Oy:lta laboratorio- tai lääkintälaitteen sähköturvallisuusmittaus yhteen tai useampaan laitteeseen.

Sähköturvallisuusmittauksen lisäksi meiltä saat toiminnantarkastukset nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suoritamme laboratorio- ja lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen- sekä korjausten yhteydessä tarvittavat sähköturvallisuusmittaukset ammattitaitoisesti ja vankalla kokemuksella

Tilaa sähköturvallisuusmittaus

Tilaa laboratorio- tai lääkintälaitteesi sähköturvallisuusmittaus Intermed Oy:n asiakaspalvelusta. Ystävällinen henkilökuntamme palvelee sinua mielellään. Ota yhteyttä!

  • Tilaa sähköturvallisuusmittaus: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
  • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake
  • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100

Voitte myös halutessanne tilata pelkän sähköturvallisuusmittauksen ja/tai toiminnantarkastuksen laitteellenne. Riippuen laitteesta ja valmistajan määrittelemästä huolto-ohjelmasta tämä voi olla riittävä toimenpide.

Sähköturvallisuusmittauksia tiedustelevat usein mm. lääkärikeskukset, sairaanhoitopiirit ja laboratoriot joiden lääkintälaitteiden ammattimaisina käyttäjinä tulee huolehtia laitekannan turvallisuudesta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) ja Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet, toistuva ja korjauksen jälkeinen testaus (SFS-EN 62353) mukaisesti.

Sähköturvallisuusmittaus

Sähköturvallisuusmittaus

 

Suoritamme sähköturvallisuusmittaukset ja toiminnan tarkastukset:
sähköturvallisuusstandardien mukaisesti
käyttöturvallisuustarkastukset asiakkaan koko laitekantaan

Tarjouksen sähköturvallisuusmittauksista ja laitetarkastuksista voitte tilata asiakaspalvelustamme. Tarjousta varten on hyvä kartoittaa mitattavien laitteiden määrä, merkki/malli ja sijainti yksikössänne/yksiköissänne.

Laboratorio- ja lääkintälaitteiden huoltomme on laatusertifioitu (ISO9001:2015). Asiakkaalle annetaan työstä asianmukainen, laiteyksilöity raportointi. Pidämme puolestanne myös laiterekisteriä eli saatte aina tarvittaessa huoltodokumentoinnin käyttöönne.

Sähköturvallisuusmittauksissa, sekä myös muussa toiminnassamme käytössä olevat mittalaitteemme ovat jäljitettävästi kalibroituja. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset ovat tarvittaessa myös asiakkaidemme käytössä.

Määräaikaishuollon välttämättömyys vs. käyttökunnon tarkastus?

Lääkintälaitekäytössä oleville laitteille on kuitenkin usein valmistajan määrittelemä erillinen huolto-ohjelma, joka tulee suorittaa sähköturvallisuusmittausten ja käyttökunnon tarkastusten lisäksi. Näin varmistetaan, että laite toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti. Huollon yhteydessä lääkintälaitteen kuluvat ja/tai likaantuvat osat vaihdetaan ja sille tehdään tarvittavat – laitevalmistajan määrittelemät testit laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Näin myös lääkintälaitteen käyttöikää pidennetään.

Laboratoriolaitteille tulee  tehdä valmistajan määrittelemät tarkastukset, jotta laitteen oikea toiminta ja tutkimustulosten oikeellisuus voidaan varmistaa. Laitteen suorituskyky mitataan jäljitettävin standardein, laitetta säädetään tarvittaessa. Laitteista vaihdetaan huollon yhteydessä yleensä kuluvat osat ja laite puhdistetaan ja tarkastetaan.

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme,  josta saa lisätietoa siitä mille laitteille riittää pelkkä sähköturvallisuusmittaus ja tai käyttökunnon tarkastus ja mihin on hyvä suorittaa valmistajan määrittelemä määräaikaishuolto. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään myös kaikissa muissa teitä askarruttavissa asioissa.

Yleistä tietoa sähköturvallisuusmittauksista ja käyttökunnon tarkastuksista sekä määräaikaishuolloista

Lääkintälaitteiden turvallisuutta käsitellään Euroopan Unionin antamissa direktiiveissä (SFS-EN 62353), joissa mainitaan, että lääkintälaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on varmistuttava siitä, että niiden käyttö ei aiheuta potilaan, asentajien tai muiden laitetta käyttävien terveydentilalle tai turvallisuudelle vaaraa.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) taasen osaltaan ohjeistaa ammattimaisen käyttäjän vaatimuksia. Sieltä löytyy ohjeistusta siihen, että laitteen säädössä, ylläpidossa ja huollossa tulee noudattaa valmistajan ohjeistusta ja yleisesti asianmukaisia toimintamalleja. Lisäksi laitteen asennuksen, huollon ja korjauksen saa suorittaa henkilö, jolla on riittävästi asiantuntemusta ja ammattitaitoa.

Intermed Oy yhteystiedot

Ota yhteyttä. Ystävällinen henkilökuntamme palvelee sinua mielellään.

  • Sähköturvallisuusmittauksen tilaus: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
  • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake
  • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100

 

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja