Autoklaavin validointi

Autoklaavin validointi palveluna Intermediltä. Validointi tarkoittaa autoklaavin toiminnallista testausta. Validointi suoritetaan aina koulutetun huoltoinsinöörin toimesta. Autoklaavin validointi perustuu standardeihin EN13060, EN285, EN17665-1 ja EN17665-2. Validointi tehdään uusinta tekniikkaa edustavilla mittalaitteilla.

Ota yhteyttä ja pyydä laitteellesi kustannusarvio. Saat nopeasti tarkan kustannusarvion standardien mukaiselle validoinnille.

Pyydä kustannusarvio

Tiedustelut

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Tilaa validointi

huolto(at)intermed.fi

Nopeasti tarkka kustannusarvio

Kun autoklaavinne tarpeellista validoida, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Saat nopeasti tarkan kustannusarvion laitteenne standardien mukaiselle validoinnille.

Teemme autoklaavin validointeja kaikille merkeille.

Autoklaavin validointi | Autoklaavin toiminnallinen testaus | Intermed Oy

Mitä autoklaavin validointi tarkoittaa?

Autoklaavin validointi tarkoittaa toimenpidettä, jossa todennetaan sterilointiprosessin täyttävän standardeissa määritetyt vaatimukset.

Validoinnissa nykyaikaisia mittalaitteita hyödyntäen varmistetaan autoklaavissa steriloitavien tuotteiden asianmukainen steriloituminen. Tiivistettynä, autoklaavin validointi tarkoittaa autoklaavin toiminnallista testausta.

Autoklaavin validointi tarkoittaa (= autoklaavin toiminnallinen testaus)

 • Autoklaavin toiminnallinen testaus on onnistunut
 • Autoklaavin sterilointiprosessi on todennettu
 • Autoklaavin käyttö on turvallista
 • Autoklaavin sterilointitulos on luotettava

Autoklaavin validointi perustuu validointistandardiin

Laitteen toiminnallinen varmuus

Autoklaavin standardien mukaisella validoinnilla osoitetaan laitteen toiminnallinen varmuus – testataan autoklaavin toiminta (operational qualification, OQ) ja varmennetaan laitteen suorituskyky erillisillä suorituskykytesteillä (performance qualification, PQ).

Sterilointikyvyn varmennus mallikuormalla

Autoklaavin standardin mukaisessa validoinnissa varmennetaan laitteen sterilointikyky annetulla mallikuormalla. Mallikuorman tulee olla identtinen kuorman kanssa, jolla laitetta normaalisti käytetään. Mikäli autoklaavin kuormausohje muuttuu, tulee autoklaaville suorittaa uusi validointi ennen uuden kuormausohjeistuksen käyttöönottoa.

Toiminnallisen testauksen toistot

Autoklaavin suorityskyky ja toiminnallinen testaus tapahtuu toistamalla eri testejä useita kertoja. Siksi autoklaavin validointiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Nykyaikaisilla mittalaitteilla ja riittävällä toistettavuudella pystytään luotettavasti osoittamaan autoklaavin luotettava toiminta.

Tarjoamme laadukasta, stardardien mukaista autoklaavin validointipalvelua

 • Autoklaavin validoinnin suorittaa aina aiheeseen perehtynyt ja serfitioitu huoltoinsinööri
 • Autoklaavin validointi tehdään aina validointistandardin mukaisesti ja uusimmilla mittalaitteilla
 • Pienelle autoklaaville tehtävä validointi perustuu standardiin EN13060
 • Isolle autoklaaville tehtävä validointi perustuu standardeihin EN285, EN17665-1 ja EN17665-2
 • Huoltomme on ISO9001:2015 sertifioitu

Asiakkaanamme voitte liittää validointiraportin yhdessä huoltomme sertifikaatin kanssa oman laatujärjestelmänne jatkeeksi.

Tutustu myös muihin välinehuollon laitehuollon palveluihimme.

Autoklaavin validoitu asennus

Validointia tarvitseville laitteille on lähes poikkeuksetta vähintään aikaisemmin tehty validoitu asennus (installation qualification, IQ).

Mikäli laitteenne on tarpeellista asentaa esimerkiksi uuteen sijaintiin, onnistuu myös tämä toimenpide. Validoinnin lisäksi teemme myös autoklaavien asennuksia ja autoklaavien validoituja asennuksia.

Mikäli tarvitset lisätietoa tai kustannustarvion autoklaavin validoidusta asennuksesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastuu autoklaavin toiminnasta on käyttäjällä

Autoklaavin ammattimaisella käyttäjällä on vastuu siitä, että laite toimii oikein ja tuottaa steriilejä tarvikkeita terveydenhuollon tarpeisiin.

Laitteen käyttäjien omien rutiinitarkastuksien lisäksi kaikki sterilointilaitteet tulee säännöllisesti huoltaa ja tarkastaa. Laitteet kuuluvat painelaitteita koskevan lainsäädännön alaisuuteen.

Intermed Oy on yrityksesi luotettava yhteistyökumppani autoklaavien validoinnin saralla.

Katso myös lisätietoa autoklaavien huollosta ja toiminnasta sekä eri merkeistä.

Raportti autoklaavin validoinnista

Asiakkaanamme saatte jokaisesta validoinnista kattavan raportin.

Raportissa kirjallisesti varmennetaan ja todennetaan sterilointiprosessi, käydään läpi autoklaavin toiminnallinen testaus ja autoklaavin suorituskyky.

Autoklaavin validointiraportissa käydään asiakas- ja tapauskohtaisesti lisäksi läpi muun muassa autoklaavin asennuspaikka, kalibroinnit, vuototestit, instrumenttikuorman ajot ja vallitsevat olosuhteet steriloinnin aikana.

Intermed asiakaspalvelu

 • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100
 • Huoltotilaukset: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
 • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake

Intermed Oy tarjoaa riippumatonta, laatusertifioitua sekä kustannustehokasta huoltopalvelua laboratorio-, lääkintä sekä välinehuollon laitteisiin koko Suomen alueella. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja