Autoklaavin validointi

Autoklaavin validointi palveluna. Validoinnilla, eli autoklaavin toiminnallisella testauksella, todennetaan autoklaavin sterilointiprosessin täyttävän sille standardeissa määritetyt vaatimukset. Validointi suoritetaan aina sertifioidun huoltoinsinöörin toimesta. Validointi perustuu standardeihin EN13060, EN285, EN17665-1 ja EN17665-2. Validointi tehdään uusinta tekniikkaa edustavilla mittalaitteilla. Pyydä tarjous.

Jokaisesta validoinnista toimitetaan kattava validointiraportti, jossa muun muassa todennetaan autoklaavin suorituskyky.

Pyydä tarjous

Tiedustelut

toimisto(at)intermed.fi

Asiakaspalvelu

+358 9 773 1100

Tilaa validointi

huolto(at)intermed.fi

Mitä autoklaavin validointi tarkoittaa?

Autoklaavin validointi tarkoittaa seuraavaa:

 • Toiminnallinen testaus on onnistunut
 • Sterilointiprosessi on todennettu
 • Käyttö on turvallista
 • Sterilointitulos on luotettava

Autoklaaville tehtävä validointi tarkoittaa toimenpidettä, jossa todennetaan autoklaavin sterilointiprosessin täyttävän sille standardeissa määritetyt vaatimukset. Nykyaikaisia mittalaitteita hyödyntäen, validoinnilla varmistetaan autoklaavissa steriloitavien instrumenttien asianmukainen steriloituminen. Toimenpiteenä validointi tarkoittaa autoklaavin toiminnallista testausta.

Miksi autoklaavi pitää validoida säännöllisesti?

Autoklaavit kuuluvat painelaitteita koskevan lainsäädännön alaisuuteen.

Autoklaavin ammattimainen käyttäjä on vastuussa siitä, että:

 • Laite toimii oikein
 • Laite tuottaa steriilejä tarvikkeita terveydenhuollon tarpeisiin

Vastuullisen käyttäjän omien rutiinitarkastusten lisäksi kaikki sterilointilaitteet tulee:

 • Säännöllisesti huoltaa
 • Säännöllisesti tarkastaa

Validoimme yrityksenne autoklaavit luotettavasti, ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää huoltoyhteistyöstä.

Meiltä autoklaavin validointi palveluna

Tarjoamme autoklaavin validointia palveluna kaikkien valmistajien laitteille. Meiltä esimerkiksi Getinge autoklaavin validointi.

 • Pienet autoklaavit → validointi perustuu standardiin EN13060
 • Isot autoklaavit → validointi perustuu standardiin EN285, EN17665-1 ja standardiin EN17665-2

Validointi tehdään aina:

 • Validointistandardin mukaisesti
 • Uusimmilla mittalaitteilla
 • Yrityksemme oman sertifioidun huoltoinsinööri toimesta

Huoltomme on ISO-laatusertifioitu. Asiakkaanamme voitte liittää validoinnista toimitettavan raportin yhdessä huoltomme laatusertifikaatin kanssa yrityksenne oman laatujärjestelmän jatkeeksi.

Steriloinnin valvontamenetelmät autoklaavin standardin mukaisessa validoinnissa

1 » Varmennus mallikuormalla

Autoklaavin standardin mukaisessa validoinnissa laitteen sterilointikykyä varmennetaan annetulla mallikuormalla.

Mallikuorman tulee olla identtinen kuorman kanssa, jolla laitetta normaalisti käytetään.

Mikäli autoklaavin kuormausohje muuttuu, tulee autoklaaville suorittaa uusi validointi ennen uuden kuormausohjeistuksen käyttöönottoa.

2 » Toiminnallinen testaus

Autoklaavin toiminnallisella testauksella osoitetaan autoklaavin toiminnallinen varmuus.

Validoinnin toiminnallisella testauksella:

 • Testataan autoklaavin toiminta (operational qualification, OQ)
 • Varmennetaan autoklaavin suorituskyky erillisillä suorituskykytesteillä (performance qualification, PQ)

3 » Toiminnallisen testauksen toistot

Autoklaavin suorityskyky ja toiminnallinen testaus tapahtuu toistamalla eri testejä useita kertoja. Siksi autoklaavin validointiin tulee varata riittävästi aikaa.

Vain riittävällä toistomäärällä (ja käyttäen nykyaikaisia mittalaitteilta) pystytään varmuudella osoittamaan autoklaavin luotettava toiminta ja luotettava sterilointitulos.

Autoklaavin validointiraportti {yrityksenne oman laatujärjestelmän jatkeeksi}

Asiakkaanamme saatte jokaisesta validoinnista kattavan raportin.

Raportissa kirjallisesti varmennetaan ja todennetaan laitteen:

 • Sterilointiprosessi
 • Toiminnallinen testaus
 • Suorituskyky

Autoklaavin validointiraportissa käydään asiakas- ja tapauskohtaisesti lisäksi läpi muun muassa laitteen:

 • Asennuspaikka
 • Kalibroinnit
 • Vuototestit
 • Instrumenttikuorman ajot
 • Vallitsevat olosuhteet steriloinnin aikana

Pyydä lisätietoja validointiraportista asiakaspalvelustamme.

Autoklaavin validoitu asennus

Validointia tarvitseville laitteille on lähes aina aikaisemmin tehty:

 • Validoitu asennus
 • Eng. ”installation qualification, IQ”

Mikäli nykyinen laitteenne on tarpeellista asentaa uuteen sijaintiin tai olette hankkineet uuden laitteen, voitte tilata meiltä:

 • Asennuksen ilman validointia
 • Asennuksen validoinnin kanssa

Pyydä lisätietoa tai kustannustarvio autoklaavinne asennuksesta asiakaspalvelustamme.

Autoklaavin validointi | Autoklaavin toiminnallinen testaus | Autoklaavin validoitu asennus | Intermed Oy

Tutustu myös muihin välinehuollon laitehuollon palveluihimme.

Intermed asiakaspalvelu

 • Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 09 773 1100
 • Huoltotilaukset: huolto(at)intermed.fi tai huoltotilauslomake
 • Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: toimisto(at)intermed.fi tai yhteydenottolomake

Intermed Oy tarjoaa riippumatonta, laatusertifioitua ja kustannustehokasta huoltopalvelua laboratorio-, lääkintä- sekä välinehuollon laitteisiin koko Suomen alueella. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

We Keep Your Research Running | Tutkimuksesi Turvaaja